Olivier Van Maele en Lien Couck, Geassocieerde notarissen te Aalst

 

Olivier Van Maele en Lien Couck

Geassocieerde notarissen te Aalst

In de context van "testament" vindt u op notaris.be nog volgende 76 artikels.

51 De voordelen van je testament te registreren!
Wettelijk ben je niet verplicht om beroep te doen op een notaris om je testament op te stellen, maar

52 Kan je een zorgverlener opnemen in een testament?
Mensen zijn gehecht aan hun familie, aan hun vrienden... maar wat als je op een dag ernstig ziek val

53 Kan je een testament achteraf herroepen of wijzigen?
Een testament klinkt niet echt modern, maar het is wel bijzonder nuttig instrument in onze moderne s

54 Een testament opstellen
Klik op de afbeelding om te downloaden

55 Codicil
Deze heel specifieke juridische term wordt uitsluitend gebruikt voor een apart bijvoegsel bij een te

56 Legataris
Degene aan wie de erflater, bij testament, zijn gehele of een deel van zijn vermogen nalaat.

57 Testamentaire voogdij
Benoeming in het testament van de ouders wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderja

58 Testament
Met een testament kan een persoon bij leven bepalen wat er na zijn overlijden met zijn goederen zal

59 Notarieel (openbaar) testament
Dit is een notariële akte, die verleden wordt voor twee notarissen of één notaris

60 Bewindclausule
Clausule die in een testament wordt opgenomen om aan een derde, een vertrouwenspersoon de opdracht t

61 Strafbeding
Een strafbeding is een clausule, waarbij de testamentmaker de erfenisaanspraken van een erfgenaam be

62 Testamentuitvoerder
De taak van de testamentuitvoerder bestaat er in te zorgen dat iedere erfgenaam datgene krijgt waaro

63 Duo-legaat
Erven doormiddel van een testament kan duur uitvallen. De erfbelasting kan immers hoog oplopen. Met

64 Wat gebeurt met de samen aangekochte woning wanneer een van de samenwoners overlijdt?
Als op voorhand niets op papier is gezet, is de kans groot dat de langstlevende partner, na het over

65 Ik ben minderjarig, kan ik per testament over mijn goederen beschikken?
Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt heeft, kan niet per testament beschikken.

66 Wat erft de langstlevende echtgenoot ingeval er geen testament, huwcontract of gifte werd gemaakt?
De overlevende echtgenoot is een wettige en reservataire erfgenaam. (erfgenaam aan wie de wet een de

67 Kan ik in een testament mijn erfgenamen zelf kiezen?
Niet helemaal. De kinderen en echtgenoot hebben een wettelijk voorbehouden deel dat hen sowieso

68 Naar de notaris voor mijn testament?
De notaris kent alle wettelijke regels en formaliteiten. U heeft er dus alle belang bij om hem te ra

69 Samenwonen: Erf ik automatisch van mijn partner?
Ja, als u samen met hem/haar een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van burgerl

70 Welk testament is het beste?
Er bestaan drie soorten testamenten : 1. het internationaal testament Dit is eender welk geschrift

71 Aan welke voorwaarden moet een eigenhandig testament voldoen?
Om geldig te zijn moet het testament voldoen aan drie vereisten: 1. het moet door de testamentmaker

72 Welke formaliteiten moet ik vervullen om in het bezit van de nalatenschap van één van mijn ouders te komen?
1. Er bestaat geen testament of uiterste wilsbeschikking. In dat geval komt de nalatenschap ingevolg

73 Kan ik mijn testament achteraf nog wijzigen?
Vergeet het oubollig imago van het testament! Vandaag heeft het testament een meerwaarde in een maat

74 Ik woon al jaren samen met mijn partner en haar kinderen, die ik ondertussen als mijn eigen kinderen beschouw.
Stiefkinderen worden door de wet niet als rechtstreekse erfgenamen beschouwd, hoelang ze ook gewoond

75 Kan ik in een testament ook bepaalde wensen opnemen die niets te maken hebben met mijn vermogen?
Wie testament zegt, denkt automatisch aan legaten. Toch kan een testament meer zijn dan een document